Disclaimer en Privacy Policy

CP Hulpdienst spant zich in om de informatie op haar website en in haar communicatie zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig, juist en actueel is en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als professioneel advies. CP Hulpdienst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of uit het vertrouwen op deze informatie.

CP Hulpdienst behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Verwijzingen naar externe websites of producten op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en impliceren geen goedkeuring of aanbeveling van deze websites of producten. CP Hulpdienst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of betrouwbaarheid van deze externe websites of producten.

Het gebruik van onze diensten en producten geschiedt op eigen risico. CP Hulpdienst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of producten.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@cphulpdienst.nl

Cp Hulpdienst respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens die zij verzamelt en verwerkt te beschermen. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen.

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons belt of e-mailt voor ondersteuning of reparatie van uw computer of apparaat. Deze persoonsgegevens kunnen onder meer uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw computer of apparaat bevatten. We verzamelen ook gegevens over uw gebruik van onze website, inclusief de pagina's die u bekijkt en de links die u aanklikt.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u de gevraagde diensten te leveren, zoals ondersteuning en reparatie van uw computer of apparaat. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te stellen van nieuwe diensten of speciale aanbiedingen. Als u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden door ons een e-mail te sturen of op de uitschrijflink in de e-mail te klikken.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de gevraagde diensten te leveren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de gevraagde diensten of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor een verzoek sturen per e-mail. Wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Wij adviseren u om deze privacy policy regelmatig te controleren voor eventuele wijzigingen.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacy policy of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@cphulpdienst.nl

 


Garantievoorwaarden Cp Hulpdienst 

Garantievoorwaarden CP Hulpdienst

Datum: 01-01-2023

 

**1. Hardware Garantie:**
- Voor hardware die door CP Hulpdienst wordt geleverd of geïnstalleerd, geldt de garantieperiode zoals gespecificeerd door de fabrikant. CP Hulpdienst zet zich in om eventuele hardwareproblemen binnen deze garantieperiode te verhelpen.

 

**2. Software Garantie:**
- CP Hulpdienst biedt een garantieperiode van één maand na voltooiing van softwaregerelateerde taken, waaronder herinstallaties van besturingssystemen zoals Windows. Binnen deze periode worden eventuele problemen kosteloos opgelost.

 

**3. Uitsluitingen:**
- Deze garantie dekt geen schade of problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongeautoriseerde wijzigingen of externe factoren buiten de controle van CP Hulpdienst.

 

**4. Indienen van Garantieclaims:**

- Klanten dienen garantieclaims binnen de geldende garantieperiode in te dienen bij CP Hulpdienst via de aangegeven contactgegevens. Claims worden snel en adequaat behandeld.

Deze garantievoorwaarden zijn van kracht vanaf [01-01-2023] en kunnen worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg onze website of neem contact op voor de meest actuele garantievoorwaarden.

Met vriendelijke groet,

 

M Veenendaal
CP Hulpdienst